Handle etter alder

Her er bøkene sortert etter anbefalt alder: Bildebøker er ofte for de minste, men også sin egen sjanger uten alder. Videre har vi bøker anbefalt fra 3, 6 og 9 år. Ungdom betegner bøker anbefalt fra 12 år og YA er young adult/nesten voksen og samler bøkene for de eldste ungdommene. Anbefalingene er i stor grad henta for forlagenes anbefalinger, men inneholder noe skjønn.